Pakalpojumi

Robottehnika
Lasīt tālāk
Pakalpojumu klāsts robottehnikas jomā. Robottehnikas iekārtu integrēšana, servisa apkalpošana. Elektriskais, mehāniskais, PLC.
Loģistikas centri
Lasīt tālāk
Pilns loģistikas centru automatizēto tehnoloģisko iekārtu, konveijeru sistēmu, kustīgo daļu elektromehānisko, elektromontāžas un apkopes darbu komplekss. PLC atbalsts.
Automobiļu rūpniecība
Lasīt tālāk
Pakalpojumu klāsts automobiļu rūpniecības jomā. Tehnoloģisko iekārtu integrēšana, montāžas konveijeru līnijas, robottehnika, iekārtas krāsošanas cehiem — elektromehāniskā montāža, servisa apkalpošana. PLC atbalsts.
Alternatīvā enerģētika
Lasīt tālāk
Pakalpojumu klāsts alternatīvo enerģijas avotu jomā. Rezerves ģeneratoriem izstrādātu risinājumu integrēšana un apkalpošana. Saules un vēja enerģijas risinājumu integrēšana un apkalpošana.
Programmnodrošinājums un PLC
Lasīt tālāk
Programmnodrošinājums un PLC pakalpojumi. PLC automātikas iekārtu apkalpošana. Sistēmas palaišanas fāze, defektu novēršana, atjaunināšana, monitorings, programmēšana. Strādā C++, STL (AWL), FBD, LAD valodās un TIA S7 soft portālā.
Mehāniskā montāža
Lasīt tālāk
Mehānomontāžu un apkopes darbu komplekss rūpnieciskajā sektorā. Tehnoloģiskās iekārtas, konveijeru sistēmas, kustīgās daļas, robottehnikas iekārtu montāža un apkalpošana.
Elektriskās iekārtas
Lasīt tālāk
Plašs elektromontāžas un servisa darbu klāsts rūpnieciskajā sektorā. Elektroapgādes sistēma strādā zemsprieguma un līdz pat 20 000 voltu augstsprieguma pusē. Kabeļu ievilkšanas darbi, tekņu, kanālu, cauruļu, grozu montāžas darbi. Datu pārraides tīkla izbūves un pieslēgšanas darbi. Sistēmas apkalpošanas darbi.
Rīga
Latvia
ISG Systems
DZIERNIEKU IELA 16-7, MARUPE, LV 2167 LATVIA
Las Vegas
United States
ISG Systems Corp
6920 S. CIMARRON RD., SUITE 100 LAS VEGAS, NV 89113
Greenville
United States
ISG Systems Corp
31 BOLAND COURT, SC 29615